Připomínky zasílejte na
ruda.kutlvasr@centrum.cz

Pokyny:

Pořadatelský orgán:  Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: Odíl orientačních sportů TJ Spartak Vrchlabí
Datum:        2.6.2007
Shromaždiště:     Louka ve S části obce Mostek, směr Borovička 
           – příjezdy budou označeny 
           
Prezentace:     V místě shromaždiště 9:00 - 11:00 hod.
          Dodatečné přihlášky budou možné pouze v rámci
          možností pořadatele (do vyčerpání vakantů) za 
          dvojnásobné startovné.

Parkoviště:     Dbejte pokynů pořadatelů, parkování v obci 
          povoleno pouze na vyhrazených plochách. Bude 
          vybíráno parkovné: 
          osobní auta - 50Kč, autobus - 150Kč, 
          parkovné je vybíráno za oba dny najednou.

Šatny:       V prostoru shromaždiště ve vlastních stanech, 
          stany stavět pouze na vyhrazených plochách, 
          viz. plánek shromaždiště.

Start:       12:00 hod, vzdálenost 2200 m 
          po modrobílých fáborkách. 
          Cesta vede po silnici 3. třídy, proto dbejte 
          zvýšené opatrnosti. Prostor (les) v okolí 
          cesty na start je zakázaným prostorem, 
          dodržování zákazu vstupu bude v průběhu 
          závodu kontrolováno pořadateli.

Startovní listina: Startovky po oddílech budou vydány 
          při prezentaci. 
          Startovky dle kategorií budou vyvěšeny 
          na shromaždišti a na startu.

Startovní čísla:  Závodníci kategorií HD16A, HD18A, HD20A a HD21E 
          běží se startovním číslem. Číslo si každý 
          závodník vyzvedne sám na předstartu, 
          podle vyvěšené startovky.
 
Cíl:        Cíl je na shromaždišti, mapy odevzdávejte 
          do předem připravených pytlů, vyčítání čipů 
          je hned za cílem je povinné pro všechny 
          závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod. 
          Za neodevzdané čipy budeme účtovat 
          náhradu 800,- Kč.

Kategorie:     Délky tratí a převýšení budou zveřejněny během 
          týdne na webu a dále pak na shromaždišti. 
          Upozorňujeme závodníky, že v závěru trati 
          přebíhají všechny kategorie silnici 3. třídy. 
          Přeběh bude zajištěn pořadateli. 
          Upozornění – Kat H20A a H18A (D18A a D20A)
          mají z důvodu nominačního závodu stejnou trať, 
          na které je použito členění tzv. "motýlek". 
          Kategorie jsou rozděleny na H18A1 a H18A2 
          resp. H20A1 a H20A2, nejdříve startuje 
          kat. H20A a za nimi pak H18A 
          (v neděli je startovní pořadí otočené). 
          Pro D18A a D20A platí to samé.
          Upozornění - kat. HDR 
          (rodiče s dětmi, libovolný čas startu) 
          bude mít jednoduchou trať po cestách 
          a výrazných liniích bez fáborků.
          Upozorňujeme na sloučení kat. H14BC, H35BC, 
          H40BC, H45BC, D14BC, D35BC, D40BC, D45BC.

Mapy:        Těžká totalita v měřítku 1:15 000
          pro kategorie HD16A - HD21EA, HD21B, HD35B, 
          E=5m, formát A4  
	      Bradlo  v měřítku 1:10 000 
          pro ostatní kategorie, E=5m, formát A3. 
          Mapy jsou vodovzdorně upraveny. 
          Stav map květen 2007, 
          tisk Reklamy Jilemnice. 
          V mapě bude červenými křížky vyznačen 
          nezpracovaný polom.

Terén:       v prostoru se vyskytují všechny typy terénu 
          - mírně členitý, hodně členitý i rovinatý, 
          místy skalky a kameny nebo kamenné svahy, 
          les je převážně jehličnatý, dobře průběžný, 
          prostor je v nadmořské výšce 340 - 520 m.n.m

Zákazy:       Zákaz vstupu na soukromé pozemky ( v mapě 
          značeno symbolem dle mapového klíče), 
          do nově osázených pasek a oplocenek. 
          Zákaz přebíhání nově osázených lesních 
          ploch a vstupu do oplocenek. Vstupem 
          do oplocenek porušujete lesní zákon. 
          Zákaz pohybu mimo vyznačenou trasu na start.

Způsob ražení:   Použit elektronický systém Sportident. 
          Ve startovním koridoru musí závodník použít 
          nulovací a kontrolní jednotku. 
          V cíli závodník razí cílovou jednotku. 
          Pro případ selhání jsou na stojanech 
          kleště, kontrolu oražte do R políček v mapě. 

Popisy kontrol:   Pro každého závodníka všech kategorií 
           - samoobslužně na shromaždišti.
           
Výdaj map:      Po odstartování posledního závodníka. 

Časový limit:    150 min. 

Školka:       Na shromaždišti bude zajištěna školka, 
           kde můžete na čas vašeho závodu odložit své 
           ratolesti. Bereme děti do 10 let.
 
Mytí:        Na shromaždišti studená voda a lavory.
 
Občerstvení:     V cíli pro všechny závodníky. 
           Občerstvení na trati je označeno v popisech 
           kontrol. Na občerstvovačkách je voda. 
           Dále bude zajištěno občerstvení (voda) 
           na startu.

WC:         Na shromaždišti budky TOI-TOI, 
           na startu nouzové ekologické WC (2x2ks). 

Vyhlášení vítězů:  Co nejdříve, v sobotu hned po doběhu 
           všech závodníků - tři závodníci v žákovských 
           kategoriích a v kat. HD16A - HD21EA 
           a vítězové HD16B, HD18B, HD20B, 
           HD21B,C až do kat. HD65B, H70B a H75B. 

Jury:        Členové budou zveřejněni na shromaždišti.
 
Předpis:       Závodí se dle platných pravidel OB 
           a soutěžního řádu ČSOB. 
           Závodníci se zúčastní závodu na vlastní 
           nebezpečí, respektive rizika jejich 
           zákonných zástupců. 
 
Protesty:      Písemně u hlavního rozhodčího, 
           dle pravidel OB, 
           s vkladem 200,-Kč.

První pomoc:     V cíli.

Upozornění:     Provozování prodejní a propagační činnosti 
           je povoleno pouze se souhlasem ředitele závodů. 
           Upozorňujeme oddíly, že pořadatel nenese
           zodpovědnost za případné zanechání stanů 
           (tunelů) přes noc do druhého dne.
           Dále bychom chtěli upozornit na třídění odpadu 
           na shromaždišti. Pro plasty zde budou 
           instalovány modré pytle a pro ostatní 
           odpad pytle černé.

Stavitel tratí:    Vlastimil Polák R2 
Ředitel závodu:    Pavel Wohanka
Hlavní rozhodčí:   Ladislav Hrubý R1

UPOZORŇUJEME ZÁVODNÍKY, ŽE JSOU POVINNI V PROSTORECH SHROMAŽDIŠTĚ I OKOLÍ DODRŽOVAT ČISTOTU. OBČANÉ OBCE MOSTEK JIŽ V HISTORII DOKÁZALI, ŽE JEJICH SRDCE TEPE PRO OB, TAK TO PROSÍM SVÝM CHOVÁNÍM NEPOKAŽTE. ŽÁDÁME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ ZAKÁZANÝCH PROSTORŮ. HEZKÝ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK VÁM PŘEJÍ POŘADATELÉ Z VRCHLABÍ
Pokyny si můžete stáhnout (doc) zde.
Adresa www stránky závodu (bude v provozu minimálně do roku 2008):
vrl.zde.cz/zavody2007/ZA