Připomínky zasílejte na
ruda.kutlvasr@centrum.cz

Rozpis:

Pořadatelský orgán:  Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: Odíl orientačních sportů TJ Spartak Vrchlabí
Datum:        2.6.2007
Shromaždiště:     louka ve V části obce Mostek, 
           směr Borovnička
Kategorie:      P3, P5, HDR, H10C, H12C, H14B, H16A, 
           H16B, H18A, H18B, H20A, H20B, H21E, H21A, 
           H21B, H21C, H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, 
           H45C, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
           D10C, D12C, D14B, D16A, D16B, D18A, D18B, 
           D20A, D20B, D21E, D21A, D21B, D21C, D35B, 
           D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D55B, 
           D60B, D65B
Systém ražení:    SPORTIdent  - půjčovné SI čipu 40,- Kč
                  - ztráta SI čipu 700,- Kč
Vklady:        ceny platí pro závodníky registrované 
           v ČSOB a SZOB
           kat. D21, H21      130,- Kč
           žactvo, kat.nad 60 let  60,- Kč
           ostatní kategorie A   130,- Kč
           ostatní kategorie B,C  120,- Kč
           neregistrovaní závodníci platí dvojnásobné 
           startovné
Start 00:       12:00
Datum přihlášek:   v povinném formátu na adresu
           ruda.kutlvasr@centrum.cz
           - uzávěrka přihlášek pro závod je
           11. 5. 2007, 
           přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
           reply
Platby:        nutno odeslat, nejpozději v termínu uzávěrky 
           přihlášek, bankovním převodem na účet 
           OOS TJ Spartak Vrchlabí, 
           číslo účtu 4229111524 / 0600
           do Variabilního symbolu uveďte 333 + číslo
           oddílu dle adresáře ČSOB
Prezentace:      v místě shromaždiště 9:00 - 11:00 hod. 
Mapa:         1:15 000, veteránské kategorie: 1:10 000, 
           ekvidistance 5m, stav jaro 2007, 
           vodovzdorně upravena zpracovaná dle klíče 
           ISOM, 
           hlavní kartograf Vlastimil Polák
Terén:        v prostoru se vyskytují všechny typy terénu 
           - mírně členitý, hodně členitý i rovinatý, 
           místy skalky a kameny nebo kamenné svahy, 
           les je převážně jehličnatý, dobře průběžný, 
           prostor je v nadmořské výšce 340 - 520 m.n.m
Předpokládané časy:  dle soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB
Protesty:       písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu 
           rozhodčímu
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 500m, 
           centrum – cíl 0m, 
           centrum – start 3000m
Ubytování:      tělocvična 40 Kč za osobu 
           a noc – zajišťuje SJC, 
           Internát Dvůr králové nad Labem 
           - postele 150kč za osobu a noc (omezený počet)
           - apartmány 200kč za osobu a noc (apartmány 
           jsou 1000kč/5osob)
           Příp. další možnosti ubytování viz odkaz 
           Ubytování na webu závodu.

Dětská školka:    bude fungovat během závodu
           pro děti mladší 10ti let
Informace:      na internetu na adrese: 
               http://sweb.cz/ob-vrl/zavody2007/ZA/
Stavitel tratí:    Vlastimil Polák R2 
Ředitel závodu:    Pavel Wohanka
Hlavní rozhodčí:   Ladislav Hrubý R1
Předpisy:       Závodí se podle platných Pravidel OB 
           a Soutěžního řádu ČSOB.  

Rozpis schválila soutěžní komise ČSOB dne 9. 2. 2007
Rozpis si můžete stáhnout (doc) zde.
Adresa www stránky závodu (bude v provozu minimálně do roku 2008):
vrl.zde.cz/zavody2007/ZA